Състезание ,, Аз и числата“

                                     На 21.01.2021г. се проведе състезанието по математика към                                                СБНУ – ,,Аз и числата“. Участваха голяма `част от                                                                                         от начален етап.

Състезание ,, Аз, природата и светът“

 

На 06.01.2021г. се проведе състезанието към СБНУ ,, Аз, природата и светът“ . Участваха ученици от всички паралелки в начален етап.

 

Заповед ОРЕС за периода 04.01.2021г. – 31.01.21г.

 

Съобщение:
От 04.01.2021г. /понеделник/, се възстановяват присъствените учебни занятия в ОУ „Захари Стоянов“, гр. Пловдив за учениците от начален етап – I до IV клас, по утвърдените седмично разписание и дневен режим.
В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. /включително/, ще се осъществява обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за учениците от прогимназиален етап – V до VII клас. Класните ръководители ще уведомят учениците и родителите за графика на часовете в ОРЕС.

 

Съобщение!
Уважаеми ученици и родители,
От 24.11.2020г. до 04.12.2020г. вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия за 5.а; 5.б; 6.а; 6.б и 7.а класове.
Учебните занятия продължават от разстояние в електронна среда по следния график:
1 час 7:50 – 8:20
малка почивка 20 мин.
2 час 8:40 – 9:10
малка почивка 20 мин.
3 час 9:30 – 10:00
Голяма почивка 40 мин.
4 час 10:40 – 11:10
малка почивка 20 мин.
5 час 11:30 – 12:00
малка почивка 20 мин.
6 час 12:20 – 12:50
малка почивка 20 мин.
7 час 13:10 – 13:40

 

Съобщение, относно организацията и обезпечаването на учебния процес за периода от 23.11.2020 г. до 23.12.2020г.
Уважаеми родители,
1. Учениците от начален етап /1-4 клас/ се обучават присъствено без промени в учебното разписание на часовете и почивките между тях.
2. За учениците от прогимназиален етап /5-7 клас/, обучението е организирано по график за редуване на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ с присъствено обучение. Графикът е в прикачения файл.
При обучение от разстояние в електронна среда, се използват средствата на информационните и комуникационните технологии. В ОРЕС времетраенето на учебните часове е 30 мин. По-дълги са почивки между часовете: малките почивки са с продължителност 20 мин., а голямата почивка е 40 мин.
 От ръководството

 

 Заповед за носене на лични предпазни средства, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на  COVID-19 с цел осигуряване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата