Галерия

Представяне на детски книжки от техния автор – Борко Бърборко, пред ученици от I, II, III, IV клас.

Ден на толерантността – 16.11.2017г. – съвместна инициатива на III Б и I А клас