Графици

График за провеждане на консултации през втория учебен срок за учебната 2020-2021 година

График за дежурство на учителите през втория учебен срок на учебната 2020-2021 година

График за контролни и класни работи през втория учебен срок на учебната 2020-2021 година

График за провеждане на допълнителен час на класа през втория учебен срок за учебната 2020-2021 година

График за дежурства втори срок ГЦОУД

График за провеждане на допълнителен час на класа през втория учебен срок за учебната 2020-2021 година ГЦОУД

График за провеждане на консултации през първия учебен срок за учебната 2020-2021 година

График за провеждане на допълнителен час на класа през първия учебен срок за учебната 2020-2021 година

График за контролни и класни работи през първия учебен срок на учебната 2020-2021 година

График за дежурство на учителите през първия учебен срок на учебната 2020-2021 година

График за контролни и класни II срок,2019-2020 учебна година

График за провеждане на консултации II учебен срок, 2019-2020 учебна година

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация II учебен срок,2019-2020 учебна година

График за дежурство на учетелите II учебен срок,2019/2020 учебна година

График за дежурство на учетелите ГЦОУД II учебен срок,2019/2020 учебна година

График за дежурство на учителите за I учебен срок, 2019/2020 учебна година

График за дежурство на учителите ГЦОУД за I учебен срок, 2019/2020 учебна година

График за консултации на учителите за I учебен срок ,2019/2020 учебна година

График консултации ГЦОУД за I учебен срок, 2019/2020 учебен година

График втори час на класа за I учебен срок ,2019/2020 учебна година

График класни и контролни за I учебен срок ,2019/2020 учебна година