НВО

 

 

 

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване 2022/2023 учебна година – IV кл.:

Български език и литература – 29.05.2023 г. ,начало 10,00 часа

Математика – 30.05.2023 г. ,начало 10,00 часа

 

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване 2022/2023 учебна година – VII кл. :

Български език и литература – 13.06.20223г.,начало 09,00 часа

Математика – 16.06.2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –  

 

 

 

 

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване 2021/2022 учебна година – IV кл.:

Български език и литература – 26.05.2022 г.,начало 10,00 часа

Математика – 27.05.2022 г.,начало 10,00 часа

 

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване 2021/2022 учебна година – VII кл. :

Български език и литература – 14.06.2022 г.,начало 10,00 часа

Математика – 16.06.2022 г.,начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –  

 

 

 

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване 2020/2021 учебна година – VII кл. :

Български език и литература – 16.06.2021 г.,начало 09,00 часа

Математика – 18.06.2021 г.,начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –  

 

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване 2020/2021 учебна година – IV кл.:

Български език и литература – 27.05.2021 г.,начало 10,00 часа

Математика – 28.05.2021 г.,начало 10,00 часа

 

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване 2019/2020 учебна година – VII кл. :

Български език и литература – 15.06.2020 г.,начало 09,00 часа

Математика – 17.06.2020 г.,начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –  

 

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване 2019/2020 учебна година – IV кл.:

Български език и литература – 27.05.2020 г.,начало 10,00 часа

Математика – 28.05.2020 г.,начало 10,00 часа