НВО

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване 2019/2020 учебна година – VII кл. :

Български език и литература – 15.06.2020 г.,начало 09,00 часа

Математика – 17.06.2020 г.,начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –  

 

Дати за провеждане на изпитите от национално външно оценяване 2019/2020 учебна година – IV кл.:

Български език и литература – 27.05.2020 г.,начало 10,00 часа

Математика – 28.05.2020 г.,начало 10,00 часа