Новини

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 14.05.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един непедагогически специалист, болен от COVID-19.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

 

 

 

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 21.04.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един ученик от 6.a клас,  поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

 

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 16.04.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един ученик от 3.a клас,  поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

 

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 15.04.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставени под карантина двама ученици съответно от 1.а и 6.б  класове,  поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За учениците е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 09.04.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един ученик от 5.a клас,  поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 08.04.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един ученик от 1.б клас,  поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 19.03.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един ученик от 4.a клас,  поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 18.03.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един учител болен от COVID-19 и един ученик от 1.б клас, паставен под карантина, поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

 

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 01.03.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един ученик от 6.б клас, поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

 

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 01.03.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един ученик от 1.б клас, поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

 

 

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 23.02.2021 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставени под карантина един ученик от 7.а клас и един педагогически специалист, поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

Директор на  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 25.11.2020 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един педагогически специалист с  положителна проба на COVID-19. Учителят е осъществявял защитен контакт с учители и ученици.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

Директор на  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив

 

Съобщение:

От 24.11.2020г. до 04.12.2020г. вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия  за  5.а; 5.б; 6.а; 6.б и 7.а класове.

Учебните занятия продължават от разстояние в електронна среда по следния график:

1 час                              7:50 – 8:20

малка почивка              20 мин.

2 час                              8:40 – 9:10

малка почивка              20 мин.

3 час                               9:30 – 10:00

Голяма почивка             40 мин.

4 час                               10:40 – 11:10

малка почивка               20 мин.

5 час                               11:30 – 12:00

малка почивка                20 мин.

6 час                               12:20 – 12:50

малка почивка                20 мин.

7 час                               13:10 – 13:40

Учениците от начален етап продължават присъствено обучение.

От ръководството

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 23.11.2020 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина един ученик от 3.а клас, поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

Директор на  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив

Уважаеми родители,
споделяме с Вас линк към анкета за проучване мнението Ви, относно преминаването към обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС.

https://docs.google.com/forms/d/1RJiIiItSnRqDRL9c2kxX1MrGQbI_YqO_yzRXPUFPDng/edit

 

Уважаеми ученици, учители и родители,

От 11.11.2020г. до 22.11.2020г. вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия  за  6.а; 6.б и 7.а класове.

Учебните занятия продължават от разстояние в електронна среда по следния график:

1 час                              7:50 – 8:20

малка почивка              20 мин.

2 час                              8:40 – 9:10

малка почивка              20 мин.

3 час                               9:30 – 10:00

Голяма почивка             40 мин.

4 час                               10:40 – 11:10

малка почивка               20 мин.

5 час                               11:30 – 12:00

малка почивка                20 мин.

6 час                               12:20 – 12:50

малка почивка                20 мин.

7 час                               13:10 – 13:40

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 09.11.2020 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставени под карантина един ученик от 1.б клас и един ученик от 5.а клас, поради контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За учениците е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

Директор на  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 09.11.2020 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен педагогически специалист под карантина, поради   положителна проба на COVID-19.

 

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

Директор на  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 05.11.2020 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен под карантина ученик от 2.а клас, поради   контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

Директор на  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 29.10.2020 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен педагогически специалист под карантина, поради   контакт с  лице  с положителна проба на COVID-19.

 

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

Директор на  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив

 

 

 

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 26.10. 2020 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставен ученик под карантина от IVа клас  , поради   контакт с  лице   с положителна проба на COVID-19.

За ученика е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

Директор на  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че на 20.10. 2020 г. в  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив е подадено известие за поставени ученици под карантина, поради   контакт с  лице   с положителна проба на COVID-19 от следните класове:

IIа клас – 1 ученик

IIIа клас – 2-ма ученици

IVа клас – 1 ученик

VIа клас – 2-ма ученици

За учениците е организирано обучение от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Елена Искилиева

Директор на  ОУ „Захари Стоянов“ – Пловдив