Обществен съвет

Протокол 3-2021-2022г.

Протокол 2-2021-2022г.

Протокол 1-2021-2022г.

Протокол 8-2020-2021г.

Протокол 7-2020-2021г.

Протокол 6-2020-2021

Протокол 5-2020-2021г.

Протокол 4-2020-2021г.

Протокол 3-2020-2021г.

Протокол 2-2020-2021г.

Протокол 1-2020-2021г 

      Членове на съвета:

  1. Ани Трендафилова Чорбова – председател
  2. Петя Шаркова – представител на финансиращия орган на район Южен
  3. Стефка Тодорова Тодорова – член на съвета
  4. Момчил  Георгиев Кабаджов – член на съвета
  5. Бойка Асенова – член на съвета

      Резервни членове в обществения съвет:

  1. Тезджан Дурмуш
  2. Веселка Векиева
  3. Николина  Димитрова Лазарова
  4. Виолета Огнянова Пенова

 

Протокол 3

Протокол 2

Протокол 1