Обществен съвет

 

 

Протокол 5-2020-2021г.

Протокол 4-2020-2021г.

Протокол 3-2020-2021г.

Протокол 2-2020-2021г.

Протокол 1-2020-2021г 

      Членове на съвета:

  1. Мариана Петрова Костова – председател
  2. Петя Шаркова – представител на финансиращия орган на район Южен
  3. Стефка Тодорова Тодорова – член на съвета
  4. Момчил  Георгиев Кабаджов – член на съвета
  5. Ани Трендафилова Чорбова – член на съвета

      Резервни членове в обществения съвет:

  1. Бойка Асенова
  2. Тезджан Дурмуш
  3. Веселка Векиева
  4. Николина  Димитрова Лазарова
  5. Виолета Огнянова Пенова

 

Протокол 3

Протокол 2

Протокол 1