Обществен съвет

Протокол №8 2022-2023г

Протокол №7 2022-2023г

Протокол №6 2022-2023г

Протокол №5 2022-2023г

Протокол №4 съгласуване на учебници Обществен съвет 2022-2023

Протокол 3 2022-2023г

Протокол 2 избор на нов Обществен съвет на училището 2022-2023

Членове на съвета:

 1. Ани Трендафилова Чорбова – председател
 2.  Милена Златанова – главен инспектор отдел ,,Образование“
 3. Цонка Николова Станева – член на съвета
 4. Петя Борева Иванова – член на съвета
 5. Дарина Тодорова Петрова – член на съвета

      Резервни членове в обществения съвет:

 1. Красимир Христов – главен експерт отдел ,,Образование“
 2. Николина  Димитрова Лазарова – първа резерва
 3. Димитър Христов Христов – втора резерва
 4. Мария Василева Михайлова – трета резерва
 5. Милко Стефанов Марков – четвърта резерва

Протокол 1-2022-2023г

Протокол 7 2021-2022г

Протокол 6  2021-2022г

Протокол 4 2021-2022г

Протокол 3-2021-2022г.

Протокол 2-2021-2022г.

Протокол 1-2021-2022г.

Протокол 8-2020-2021г.

Протокол 7-2020-2021г.

Протокол 6-2020-2021

Протокол 5-2020-2021г.

Протокол 4-2020-2021г.

Протокол 3-2020-2021г.

Протокол 2-2020-2021г.

Протокол 1-2020-2021г 

      Членове на съвета:

 1. Ани Трендафилова Чорбова – председател
 2. Петя Шаркова – представител на финансиращия орган на район Южен
 3. Стефка Тодорова Тодорова – член на съвета
 4. Момчил  Георгиев Кабаджов – член на съвета
 5. Бойка Асенова – член на съвета

      Резервни членове в обществения съвет:

 1. Тезджан Дурмуш
 2. Веселка Векиева
 3. Николина  Димитрова Лазарова
 4. Виолета Огнянова Пенова

 

Протокол 3

Протокол 2

Протокол 1