Учители


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 • ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА – ДИРЕКТОР
 • ЦВЕТАНКА НЕШЕВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
 • ЛЮБОМИРА ДЖИНГАРОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
 • ЛИЛЯНА ЯНАКИЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 • ГЕОРГИ ТОНКОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • НАДЕЖДА ГОСПОДИНОВА – УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
 • ЗДРАВКО КАРАДЖОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФВС
 • МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ВЕСКО ДАЧЕВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ГОРИЦА САКАЛИЙСКА – СТАРШИ УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП
 • МИНКА ЙОРДАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ТРУД И ТЕХНИКА
 • MАЯ СЕМЕРДЖИЕВА – УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА
 • МАРИЕЛА  БАЛАБОСОВА –  УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП
 • НИНА ГЕОРГИЕВА –  УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВА – УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП
 • КАТЯ ШАЛАМАНОВА – УЧИТЕЛ ГЦОУД
 • ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА -УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП
 • СТОЯНКА МУРАТ – УЧИТЕЛ ГЦОУД
 • НАДЕЖДА КИСЬОВА – УЧИТЕЛ ГЦОУД
 • ТАНЯ КАРАИВАНОВА – УЧИТЕЛ ГЦОУД
 • БИЛЯНА КАРАМИНЕВА -УЧИТЕЛ ГЦОУД
 • МАРИЯ МИЛЕВА – УЧИТЕЛ ГЦОУД