Учители


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 • ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА – ДИРЕКТОР
 • ВИОЛЕТА ИВАНОВА – ЗДУД
 • ЦВЕТАНКА НЕШЕВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • ЛИЛЯНА ЯНАКИЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 • ГЕОРГИ ТОНКОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • ЗДРАВКО КАРАДЖОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФВС
 • MАЯ СЕМЕРДЖИЕВА – УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ВЕСКО ДАЧЕВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ГОРИЦА САКАЛИЙСКА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • МАРИЕЛА ЯЦОВА – БАЛАБОСОВА –  УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • НИНА ГЕОРГИЕВА –  СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВА – УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА -УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • КАТЯ ШАЛАМАНОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • СТОЯНКА МУРАД – УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • НАДЕЖДА КИСЬОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • ТАНЯ КАРАИВАНОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • БИЛЯНА КАРАМИНЕВА -УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • МАРИЯ МИЛЕВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • НАДЕЖДА ГОСПОДИНОВА – ЛЕКТОР ПО БИОЛОГИЯ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • МИНКА ЙОРДАНОВА –  ЛЕКТОР ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • ЛЮБОМИРА ДЖИНГАРОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 

 • ЕЛЕНА РАДОЙНОВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ
 • МАРИЯ КУКУНОВА – ЗАС