Учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 • ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА – ДИРЕКТОР
 • ВИОЛЕТА ИВАНОВА – ЗДУД
 • ЦВЕТАНКА НЕШЕВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ В ПЕ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • СИЙКА КАРАГЬОЗОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ПЕ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • ЗДРАВКО КАРАДЖОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ПЕ – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • ХРИСТИНА  ВАСИЛЕВА – УЧИТЕЛ В ПЕ –  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ; ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА,
 • АНТОАНЕТА ОНУМА – УЧИТЕЛ В ПЕ – МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ
 • КРАСИМИРА  ПОПОВА  – УЧИТЕЛ В ПЕ – БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ПЕТЯ ЕНЧЕВА  – УЧИТЕЛ В ПЕ – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • ГЕОРГИ КАФАЛИЕВ – УЧИТЕЛ В ПЕ – МУЗИКА
 • СПАСКА РАШКОВА –  УЧИТЕЛ В ПЕ – ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – УЧИТЕЛ В ПЕ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
 • ВЕСКО ДАЧЕВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • МАРИЕЛА ЯЦОВА – БАЛАБОСОВА –  УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ЕВГЕНИЯ ПАСКАЛЕВА – УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА -УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • НАДЕЖДА КИСЬОВА – УЧИТЕЛ В  НАЧАЛЕН ЕТАП
 • СТОЯНКА МУРАД – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • ДЕСИСЛАВА  ЯКОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • БИЛЯНА КАРАМИНЕВА -УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • ВЕСЕЛА РАЙКИНА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • ПЕНКА   ТЮТЮКОВА –  УЧИТЕЛ В ГЦОУД V- VII КЛАС

 

 • ЕЛЕНА РАДОЙНОВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ
 • МАРИЯ КУКУНОВА – ЗАС