Учители


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 • ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА – ДИРЕКТОР
 • ВИОЛЕТА ИВАНОВА – ЗДУД
 • ЦВЕТАНКА НЕШЕВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • ЛИЛЯНА ЯНАКИЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 • СИЙКА КАРАГЬОЗОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • ЗДРАВКО КАРАДЖОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • MАЯ СЕМЕРДЖИЕВА – УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ
 • НАДЕЖДА НАСКОВА – УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ВЕСКО ДАЧЕВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • МАРИЕЛА ЯЦОВА – БАЛАБОСОВА –  УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ЕВГЕНИЯ ПАСКАЛЕВА – УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА -УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • КАТЯ ШАЛАМАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • СТОЯНКА МУРАД – УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • НАДЕЖДА КИСЬОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • ТАНЯ КАРАИВАНОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • БИЛЯНА КАРАМИНЕВА -УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • ВЕСЕЛА РАЙКИНА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД
 • ЛЮБОМИР МЛАДЕНОВ  –  ЛЕКТОР ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • ГИНКА ЯЧКОВА – ЛЕКТОР ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 • ЕЛЕНА РАДОЙНОВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ
 • МАРИЯ КУКУНОВА – ЗАС