Учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 • ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА – ДИРЕКТОР
 • ЦВЕТАНКА НЕШЕВА – ЗДУД
 • СИЙКА КАРАГЬОЗОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ПЕ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • МАРИЯ ЗОЧЕВА – УЧИТЕЛ В ПЕ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • МАЯ СЕМЕРДЖИЕВА – УЧИТЕЛ В ПЕ – МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ
 • АНТОАНЕТА ОНУМА – УЧИТЕЛ В ПЕ – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИКА
 • ХРИСТИНА  ВАСИЛЕВА – УЧИТЕЛ В ПЕ –  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
 • КРАСИМИРА  ПОПОВА  – УЧИТЕЛ В ПЕ – БИОЛОГИЯ  И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
 • ЗДРАВКО КАРАДЖОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ПЕ – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • РАЙЧО ЖЕКИН –  УЧИТЕЛ В ПЕ – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • МАРИЕЛА ЯЦОВА-БАЛАБОСОВА – УЧИТЕЛ В ПЕ – МУЗИКА
 • НАДЕЖДА КИСЬОВА – УЧИТЕЛ В ПЕ – МУЗИКА 
 • ВЕСЕЛИН УЗУНОВ – УЧИТЕЛ В ПЕ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
 • РАЙЧО ЖЕКИН – ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • ЕВГЕНИЯ ПАСКАЛЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ВИОЛЕТА ТРАЙКОВА – УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ВЕСКО ДАЧЕВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • МАРИЕЛА ЯЦОВА-БАЛАБОСОВА –  УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА – УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП
 • НАДЕЖДА КИСЬОВА – УЧИТЕЛ В  НАЧАЛЕН ЕТАП
 • ЕВЕЛИНА ВРАНЧЕВАУЧИТЕЛ В  НАЧАЛЕН ЕТАП
 • СТОЯНКА МУРАД – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • МАРИАНА КОСТОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • EЛЕНА ДИМИТРОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • ВЕСЕЛА РАЙКИНА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • БИЛЯНА КАРАМИНЕВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА- УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • EЛЕНА ПАНАЙОТОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД I-IV КЛАС
 • ВАНЯ ХАЙТОВА – УЧИТЕЛ В ГЦОУД V-VII КЛАС

 

 • ЛЮБОМИР ВАКРИЛОВ -УЧИЛИЩЕН  ПСИХОЛОГ
 • ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

 • ГЕРГАНА ТАШЕВА – СЧЕТОВОДИТЕЛ
 • МАРИЯ КУКУНОВА – ЗАС