План-прием

 

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Срок за регистриране за участие в класиране от родители (подаване на заявление):

  • 16.04.2019 г. до 31.05.2019 г.  (подаване от родители по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home  или в на място в училище)
  • 16.04.2019 г. до 03.06.2019 г. (подаване от родители само по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home)

Обявяване на резултатите от първо класиране: 05.06.2019 г.

Срок за записване на място в училище: 11.06.2019 г.  до 12.06.2019 г. вкл.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Срок за регистриране за участие в класиране от родители (подаване на заявление):

  • 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г.  (подаване от родители по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home  или на място в училище)
  • 13.06.2019 г. до 17.06.2019 г. (подаване от родители само по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home)

Обявяване на резултатите от второ класиране: 19.06.2019 г.

Срок за записване на място в училище: 21.06.2019 г.  до 24.06.2019 г. вкл.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Срок за регистриране за участие в класиране от родители (подаване на заявление):

  • 25.06.2019 г. до 27.06.2019 г.  (подаване от родители по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home  или на място в училище)
  • 25.06.2019 г. до 30.06.2019 г. (подаване от родители само по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home)

Обявяване на резултатите от трето класиране: 02.07.2019 г.

Срок за записване на място в училище: 04.07.2019 г.  до 05.07.2019 г. вкл.

Училището приема ученици от І до VІІ клас включително.

За учениците от І до V клас включително се предлага целодневна организация на учебния ден.

Подготовката на учениците в паралелките с технологично обучение е гарант не само за качествено обучение, но и за участие и заемане на призови места в конкурси и състезания в областта на информационно-комуникационните технологии.

Интензивната подготовка по български език и литература и по математика от І до VІІ клас дава изключително успешен старт на учениците и осигурява прием на учениците след VІІ клас в предпочитани елитни гимназии.

 

За утвърдения училищен план прием на паралелките в I и V клас и броя на местата в тях за учебната 2019/2020г., както и свободните места в паралелките в останалите класове и класовете, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден, предлагаме на Вашето внимание Заповед № РД-10-227 от 29 март 2019 г. на директора на училището:

Заповед прием първи клас