План-прием

 

Срок за регистриране от родители за участие в класиране  (подаване на заявление):

Утвърденият График на дейностите за 2023/2024 година е публикуван на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздел „Нормативни документи“. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 • 30.05.2023г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране в училището   
 • 31.05.2023г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg

Обявяване на резултатите от първо класиране: 02.06.2023г.

Срок за записване на място в училище:02.06.2023г. – 08.06.2023г.  вкл. 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 • 12.06.2023г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране в училището
 • 13.06.2023г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg 

Обявяване на резултатите от второ класиране: 15.06.2023г.

Срок за записване на място в училище: 15.06.2023г. – 20.06.2023г.  вкл.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 • 23.06.2023г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране в училище
 • 25.06.2023 г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg

Обявяване на резултатите от трето класиране: 27.06.2023г.

Срок за записване на място в училище: 27.06.2023г – 29.06.2023г.  вкл.

Заповед _план-прием_2023_2024

grafik_dejnosti_priem_1_klas_2023_за_публикуване

Prilojenie_1_2023

Prilojenie_2_2023 Критерии

Naredba_priem_I_klas_s_korekciite_ot_2023

 

 

Срок за регистриране от родители за участие в класиране  (подаване на заявление):

Утвърденият График на дейностите за 2022 година е публикуван на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздел „Нормативни документи“. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 • 31.05.2022г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране в училището   
 • 01.06.2022г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg

Обявяване на резултатите от първо класиране: 03.06.2022г.

Срок за записване на място в училище:03.06.2022г. – 09.06.2022г.  вкл. 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 • 14.06.2022г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране в училището
 • 15.06.2022г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg 

Обявяване на резултатите от второ класиране: 17.06.2022г.

Срок за записване на място в училище: 17.06.2022г. – 21.06.2022г.  вкл.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 • 24.06.2022г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране в училище
 • 26.06.2022 г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg

Обявяване на резултатите от трето класиране: 28.06.2022г.

Срок за записване на място в училище: 28.06.2022г – 30.06.2022г.  вкл.

 

Заповед  план-прием първи клас 2022_2023 

 

 

Срок за регистриране от родители за участие в класиране  (подаване на заявление):

Утвърденият График на дейностите за 2021 година е публикуван на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздел „Нормативни документи“. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 • 11.06.2021г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране в училището   
 • 13.06.2021г. – Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg

Обявяване на резултатите от първо класиране: 15.06.2021г.

Срок за записване на място в училище:15.06.2021г.- 22.06.2021г. вкл. 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 • 25.06.2021г. – Краен срок за регистриране за участие в класиранев училището
 • 28.06.2021г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg 

Обявяване на резултатите от второ класиране: 30.06.2021г.

Срок за записване на място в училище: 30.06.2021г.- 02.07.2021г. вкл.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 • 08.07.2021г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране в училище
 • 11.07.2021 г.- Краен срок за регистриране за участие в класиране  на адрес  http://priem.plovdiv.bg

Обявяване на резултатите от трето класиране: 13.07.2021г.

Срок за записване на място в училище:13.07.2021г.- 15.07.2021г. вкл.

Заповед план-прием първи клас 2021-2022

 

 

Срок за регистриране за участие в класиране от родители (подаване на заявление):

 

Утвърденият График на дейностите за 2020 година е публикуван на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздел „Нормативни документи“. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването на бъдещите ученици в първи клас.

Първото класиране ще бъде проведено на 3 юни 2020 година. Свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 27 април 2020 година. Предвижда се след тази дата да започне подаването онлайн в електронната система на заявления за участие в първото класиране. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок.

За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 1 юни 2020 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител своите заявления (по образец) за кандидатстване в срок до 29 май 2020 г. в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Предвидени са още две класирания – второто ще бъде проведено на 17.06.2020 г., а третото – на 30.06.2020 г. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

 

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Срок за регистриране за участие в класиране от родители (подаване на заявление):

 • 16.04.2019 г. до 31.05.2019 г.  (подаване от родители по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home  или в на място в училище)
 • 16.04.2019 г. до 03.06.2019 г. (подаване от родители само по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home)

Обявяване на резултатите от първо класиране: 05.06.2019 г.

Срок за записване на място в училище: 11.06.2019 г.  до 12.06.2019 г. вкл.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Срок за регистриране за участие в класиране от родители (подаване на заявление):

 • 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г.  (подаване от родители по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home  или на място в училище)
 • 13.06.2019 г. до 17.06.2019 г. (подаване от родители само по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home)

Обявяване на резултатите от второ класиране: 19.06.2019 г.

Срок за записване на място в училище: 21.06.2019 г.  до 24.06.2019 г. вкл.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Срок за регистриране за участие в класиране от родители (подаване на заявление):

 • 25.06.2019 г. до 27.06.2019 г.  (подаване от родители по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home  или на място в училище)
 • 25.06.2019 г. до 30.06.2019 г. (подаване от родители само по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home)

Обявяване на резултатите от трето класиране: 02.07.2019 г.

Срок за записване на място в училище: 04.07.2019 г.  до 05.07.2019 г. вкл.

Училището приема ученици от І до VІІ клас включително.

За учениците от І до V клас включително се предлага целодневна организация на учебния ден.

Подготовката на учениците в паралелките с технологично обучение е гарант не само за качествено обучение, но и за участие и заемане на призови места в конкурси и състезания в областта на информационно-комуникационните технологии.

Интензивната подготовка по български език и литература и по математика от І до VІІ клас дава изключително успешен старт на учениците и осигурява прием на учениците след VІІ клас в предпочитани елитни гимназии.

 

За утвърдения училищен план прием на паралелките в I и V клас и броя на местата в тях за учебната 2019/2020г., както и свободните места в паралелките в останалите класове и класовете, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден, предлагаме на Вашето внимание Заповед № РД-10-227 от 29 март 2019 г. на директора на училището:

Заповед прием първи клас