Първи клас

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 г. ОУ „Захари Стоянов” обявява прием на 2 паралелки с по 24 ученика във всяка една от тях. Приемът ще се осъществява при условия, по ред и в срокове, определени с Наредбата за приемане на ученици в първи клас.

Naredba_priem_I_klas_s_korekciite_ot_2019 (1)

plovdiv.bg-Решение 80Prilojenie_1_2019 (1)

Prilojenie_1_2019 (1)

Prilojenie_2_2019

Prilojenie_3_2019 (1)