Първи клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

За учебната 2022/2023 г. ОУ „Захари Стоянов” обявява прием на 2 паралелки с по 24 ученика във всяка една от тях. Приемът ще се осъществява при условия, по ред и в срокове, определени с Наредбата за приемане на ученици в първи клас.

grafik_dejnosti_priem_1_klas_2022

Naredba_priem_I_klas_s_korekciite_ot_2020

Prilojenie_1_2020

Prilojenie_2_2020

Prilojenie_3_2020

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

За учебната 2021/2022 г. ОУ „Захари Стоянов” обявява прием на 2 паралелки с по 24 ученика във всяка една от тях. Приемът ще се осъществява при условия, по ред и в срокове, определени с Наредбата за приемане на ученици в първи клас.

grafik_dejnosti_priem_1_klas_2021

Naredba_priem_I_klas_s_korekciite_ot_2020

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

За учебната 2020/2021 г. ОУ „Захари Стоянов” обявява прием на 2 паралелки с по 24 ученика във всяка една от тях. Приемът ще се осъществява при условия, по ред и в срокове, определени с Наредбата за приемане на ученици в първи клас.

Grafic-priem-1-klas-2020

Naredba_priem_I_klas_s_korekciite_ot_2020

plovdiv.bg-Решение 29

Prilojenie_1_2020

Prilojenie_2_2020

Prilojenie_3_2020

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 г. ОУ „Захари Стоянов” обявява прием на 2 паралелки с по 24 ученика във всяка една от тях. Приемът ще се осъществява при условия, по ред и в срокове, определени с Наредбата за приемане на ученици в първи клас.

Naredba_priem_I_klas_s_korekciite_ot_2019 (1)

plovdiv.bg-Решение 80Prilojenie_1_2019 (1)

Prilojenie_1_2019 (1)

Prilojenie_2_2019

Prilojenie_3_2019 (1)