Свободни места за ученици

Обявени свободни места за ученици 2022г. – 2023г. към месец февруари
 
Обявени свободни места за ученици 2022г. – 2023г. към месец октомври
Обявени свободни места за ученици 2021г. – 2022г. към месец ноември