Форми на обучение

Провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка през сесия май

Провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка на ученик през сесия май за учебната 2022/2023 година

Провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка януарска сесия

Провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка на ученик януарска сесия

Конспекти СФО 4 клас

Конспект БЕЛ 4.клас

Конспект по английски език 4. клас

Конспект по математика 4. клас

Конспект по компютърно моделиране 4. клас

Конспект по човекът и природата 4.клас

Конспект по човекът и обществото 4.клас

Конспект музика 4.клас

Конспект по изобразително изкуство 4. клас

Конспект по технологии и предприемачество 4.клас

Конспект по физическо възпитание и спорт 4. клас

Конспект БЕЛ ИУЧ 4. клас

Конспект по математика ИУЧ 4.клас

Правила СФО 2022-2023

Форми на обучение

Провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка априлска сесия

Провеждане-на-изпитите-за-определяна-на-годишна-оценка-на-ученик- априлска сесия

Провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка януарска сесия

Провеждане-на-изпитите-за-определяна-на-годишна-оценка-на-ученик-януарска-сесия

Конспекти СФО 3 клас

Конспект по БЕЛ 3 клас

Конспект по английски език 3 клас

Конспект по математика 3 клас

Конспект по компютърно моделиране 3 клас

Конспект по човекът и природата 3. клас

Конспект по човекът и обществото 3 клас

Конспект по музика 3. клас

Конспект по изобразително изкуство 3 клас

Конспект по технологии и предприемачество 3 клас

Конспект по физическо възпитание и спорт 3 клас

Конспект по БЕЛ ИУЧ 3 клас

Конспект по математика ИУЧ 3 клас

Правила СФО

Форми на обучение