Акция за събиране на старинни предмети

АКЦИЯ

 

Скъпи съученици!

Ученическият съвет на ОУ ,,Захари Стоянов“ обявява началото на акция за събиране на старинни предмети от българския бит от края на 19 и началото на 20 век.Призоваваме ви да донесете в училище различни вещи: стомни, глинени съдове, хурки, вретена, трикраки столчета, дървени лъжици и други.Изложбата ще бъде още по-интересна, ако намерите стари семейни снимки, както и снимки на кв.,,Коматево“.Всички неща ще бъдат картотекирани и описани в специален дневник.Потърсете съдействие от вашите родители.Безценна ще бъде помощта и разказите на вашите баби и дядовци.

Нашата цел е да направим изложба от събраните вещи и снимки преди патронния празник – 26 април.

Необходимо е да действаме бързо и организирано, за да се справим в срок.

Знаем, че всички, които обичат България, българската история, българските традиции и семейната памет, ще се включат активно и с желание в тази инициатива.

За допълнителна информация се обръщайте към:

г-жа Нешева и Илиада Дрицас – член на училищния съвет и главен координатор на акцията.