„Хартиена война“

Краят на кампанията „Хартиена война“ бе обявен на 17.11.2017г. На 21.11 хора от Екоколект бяха в училище за да претеглят събраната хартия, която се оказа че е 356,150кг.  На 24.11 в сградата на Община Пловдив, бяха раздадени грамоти и награди на всички участници в кампанията. Нашето училище  е на 5-то място от общо 11 училища. Класът, който е събрал най-много хартия  в училище „Захари Стоянов“ е 1 „А“ клас – 60,600кг.

Лекция относно болести предавани по полов път

Днес, 16.11.2017г. се проведе лекция за полово предаваните болести, насочена към учениците от 6 и 7 клас. Лекцията се проведе от д-р Мила Григорова от Кожния диспансер. На учениците бе обяснено какво е полово предавана болест, как могат да се предпазят и какви са симптомите при различните болести.

Кампания „Хартиена война“

Община Пловдив съвместно с организацииите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, организира кампанията „Хартиена Война”. Тя ще се проведе от 6 – 17 ноември. В кампанията ще вземе участие и ОУ “ Захари Стоянов“. Всеки, който желае и има възможност да се включи, нека донесе хартиените отпадъци в училище.

Кампанията ще има състезателен характер. За десет дни участниците ще трябва да съберат възможно най-голямо количество отпадъци от хартия (вестници, списания, книги, тетрадки, брошури и др.). Участникът, който събере най-голямо количество хартиени отпадъци печели състезанието.

Целта на кампанията е да се изгради ангажираност в младите към отговорно отношение към отпадъците и да се покаже как ежедневните ни навици се отразяват върху околната среда.

Събраните отпадъци ще бъдат извозвани за предварително третиране и предаване на крайни преработватели за рециклиране.

За производството на един тон вестникарска хартия, е нужна дървесината на 24 дървета. Ако вместо да изхвърлят вестниците, които четем, се поставят в контейнера за разделно събиране, се спасяват от отсичане много дървета, икономисваме огромни количества вода, нужни за производството на първична хартия и се намалява замърсяването на въздуха с 73%.