Награждаване на ученици

На 15.02.2018г. бяха наградени, учениците, достойно представили се на Областен кръг на олимпиадата по български език и литература. Татяна Георгиева е с резултат от 29 точки като максималният резултат е 30 точки. За своите заслуги ученичката получи и награда под формата на ваучер за книги.

V клас – Татяна Георгиева  и Михаела Михайлова

VI клас – Деница Минарева, Елена Цветкова и Франческа Караманова