Ден на Земята 2018

Денят на Земята – 22 април, е нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

През 2018-та година Денят на Земята е посветен на замърсяването с пластмаса.

Представяме Ви едно кратко клипче,което ще Ви накара да се замислите,а може би и да промените своите нагласи.

https://www.youtube.com/watch?v=lEpX7YNzV8o