Пролетен спортен празник в ОУ „Захари Стоянов“ – 24.04.2019г.

Програма 

Тържествено откриване: 9.30 ч.

Начало на състезанията – 10.00ч

Награждаване – 11.30 ч.

Закриване на спортния празник – 12.00 ч.

Участници: ученици от IVII клас и учители 

Вид  дейност Участници Място на провеждане Отговорници
Щафетни игри 1„а”клас тревна площ Учители  1  клас
Щафетни и развлекателни игри  

2„а” клас

игрище пред  уч. стълби  

Учители  2  клас

Народна топка 3„а”- 3„б” игрище пред физк. салон Учители  3 кл.
Народна топка 4„а”- 4„б” игрище пред уч. сграда Учители  4 кл.
Народна топка победители от 1 с/у 2 отбор игрище пред уч. сграда г-н Дачев

г-жа Георгиева

Волейбол момичета

5 – 7 клас

физкултурен салон  

г-н Тонков

Футбол момчета

5„а” – 6„а”

спортна площадка  

г-н Караджов

Футбол отбор победител  с/у 7„а”кл. спортна площадка  

г-н Караджов

Щафетни игри 3„а”- 3„б” сп.площадка пред физк. салон Учители  3 кл.
Щафетни игри 4„а”- 4„б” игрище пред уч. сграда Учители  4 кл.
Стрийтбол 5 – 7 клас спортна площадка  

г-н Караджов

Теглене на въже 1„а”клас тревна площ Учители  1  клас
Теглене на въже 2„а” клас сп. площадка Учители  2  клас
Теглене на въже 3„а”- 3„б” сп. площадка Учители  3 класове
Теглене на въже 4„а”- 4„б” сп. площадка Учители  4 кл.
Теглене на въже 5„а” – 6„а” сп. площадка г-н Караджов, учители – 5-6кл.
Теглене на въже 5„а” – 7„а” сп. площадка г-н Караджов, учители – 5-7кл.
Теглене на въже 6„а” – 7„а” сп. площадка г-н Караджов, учители – 6-7 кл.
Щафетни игри Учители с/у ученици сп. площадка  

г-н Караджов

Теглене на въже Учители с/у ученици сп. площадка  

г-н Караджов

Игри по желание
Футбол
Волейбол
Народна топка

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОУ ,,ЗАХАРИ СТОЯНОВ“

ПРОГРАМА – 23.04.2019г.

1. 08.45 – 09.20 II „а” Каб.№2  Околен свят

Тема: „Какво получаваме от селскостопанските животни.”

Ев. Владимирова

 

2. 08.50 – 09.30 III „а” Каб.№9 Български език и литература

Тема: „Палавото скакалче.”- Кина Къдрева

Г. Сакалийска

 

3. 08.50 – 09.30 III „б” Каб.№11 Български език и литература

Тема: „Как децата запомнят приказките на Настрадин Ходжа.”

Н. Георгиева

 

4. 08.50 – 09.30 IV „а” Каб.№10 Математика

Тема: „Естествени числа. Събиране и изваждане”

М. Балабосова

 

5   08.50 – 09.30 IV „б” Каб.№3 Човекът и обществото

Тема: „Богатствата и историята на България.”

Лиляна Янакиева

 

6. 08.50 – 09.30 V „а” Каб.№8 Математика

Тема: „Правоъгълник. Лице на правоъгълник и квадрат.”

М. Семерджиева

 

7.   09.40 – 10.20 V „а” Каб.№4 Български език и литература

Тема: „Ден на талантите.”

Г. Тонков

 

8. 08.50 – 09.30 VI „а” Каб.№12 Английски език

Тема: „Земята – дом за нашите деца.”

Цв. Нешева

 

9.   09.40 – 10.20 VI „а” Каб.№5 История и цивилизации

Тема: „Великите битки на Средновековна България.”

Лиляна Янакиева

 

10. 09.40 – 10.20 VII „а” Каб.№8 Математика

Тема: „Еднакви триъгълници.”

Мая Семерджиева

 

 

 

Международен ден на Земята

,,Ние не сме наследили Земята от нашите предци, а сме я взели назаем от нашите деца“

Ние, учениците от Основно училище ,,Захари Стоянов“ – Пловдив, ще се включим в световната кампания ,,Ден на Земята“, като почистим училищния двор на 22.04.2019г. от 14.00ч. С това показваме нашата съпричастност към проблемите на околната среда и заявяваме, че бъдещето на планетата зависи от всеки един от нас. Каним всички, които желаят, да се присъединят към нашата кауза!