ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОУ ,,ЗАХАРИ СТОЯНОВ“

ПРОГРАМА – 23.04.2019г.

1. 08.45 – 09.20 II „а” Каб.№2  Околен свят

Тема: „Какво получаваме от селскостопанските животни.”

Ев. Владимирова

 

2. 08.50 – 09.30 III „а” Каб.№9 Български език и литература

Тема: „Палавото скакалче.”- Кина Къдрева

Г. Сакалийска

 

3. 08.50 – 09.30 III „б” Каб.№11 Български език и литература

Тема: „Как децата запомнят приказките на Настрадин Ходжа.”

Н. Георгиева

 

4. 08.50 – 09.30 IV „а” Каб.№10 Математика

Тема: „Естествени числа. Събиране и изваждане”

М. Балабосова

 

5   08.50 – 09.30 IV „б” Каб.№3 Човекът и обществото

Тема: „Богатствата и историята на България.”

Лиляна Янакиева

 

6. 08.50 – 09.30 V „а” Каб.№8 Математика

Тема: „Правоъгълник. Лице на правоъгълник и квадрат.”

М. Семерджиева

 

7.   09.40 – 10.20 V „а” Каб.№4 Български език и литература

Тема: „Ден на талантите.”

Г. Тонков

 

8. 08.50 – 09.30 VI „а” Каб.№12 Английски език

Тема: „Земята – дом за нашите деца.”

Цв. Нешева

 

9.   09.40 – 10.20 VI „а” Каб.№5 История и цивилизации

Тема: „Великите битки на Средновековна България.”

Лиляна Янакиева

 

10. 09.40 – 10.20 VII „а” Каб.№8 Математика

Тема: „Еднакви триъгълници.”

Мая Семерджиева