Пролетен спортен празник в ОУ „Захари Стоянов“ – 24.04.2019г.

Програма 

Тържествено откриване: 9.30 ч.

Начало на състезанията – 10.00ч

Награждаване – 11.30 ч.

Закриване на спортния празник – 12.00 ч.

Участници: ученици от IVII клас и учители 

Вид  дейност Участници Място на провеждане Отговорници
Щафетни игри 1„а”клас тревна площ Учители  1  клас
Щафетни и развлекателни игри  

2„а” клас

игрище пред  уч. стълби  

Учители  2  клас

Народна топка 3„а”- 3„б” игрище пред физк. салон Учители  3 кл.
Народна топка 4„а”- 4„б” игрище пред уч. сграда Учители  4 кл.
Народна топка победители от 1 с/у 2 отбор игрище пред уч. сграда г-н Дачев

г-жа Георгиева

Волейбол момичета

5 – 7 клас

физкултурен салон  

г-н Тонков

Футбол момчета

5„а” – 6„а”

спортна площадка  

г-н Караджов

Футбол отбор победител  с/у 7„а”кл. спортна площадка  

г-н Караджов

Щафетни игри 3„а”- 3„б” сп.площадка пред физк. салон Учители  3 кл.
Щафетни игри 4„а”- 4„б” игрище пред уч. сграда Учители  4 кл.
Стрийтбол 5 – 7 клас спортна площадка  

г-н Караджов

Теглене на въже 1„а”клас тревна площ Учители  1  клас
Теглене на въже 2„а” клас сп. площадка Учители  2  клас
Теглене на въже 3„а”- 3„б” сп. площадка Учители  3 класове
Теглене на въже 4„а”- 4„б” сп. площадка Учители  4 кл.
Теглене на въже 5„а” – 6„а” сп. площадка г-н Караджов, учители – 5-6кл.
Теглене на въже 5„а” – 7„а” сп. площадка г-н Караджов, учители – 5-7кл.
Теглене на въже 6„а” – 7„а” сп. площадка г-н Караджов, учители – 6-7 кл.
Щафетни игри Учители с/у ученици сп. площадка  

г-н Караджов

Теглене на въже Учители с/у ученици сп. площадка  

г-н Караджов

Игри по желание
Футбол
Волейбол
Народна топка