„Пловдив чете“

 

Днес всички ученици от ОУ “Захари Стоянов” се включиха в инициативата “Пловдив чете”. Артистите от 2 а и 6 а участваха с драматизации на приказки. Те създадоха страхотна атмосфера и ни заредиха с много положителни емоции.

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ОУ ,,ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ – ПЛОВДИВ

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

гр. Пловдив, 28.05.2019 г.

  1. ДИРЕКТОР – Елена Илиева Цветкова
  2. ЗАМ.ДИРЕКТОР – Деница Маринова Минаревa
  3. ГЛ.УЧИТЕЛ – Елиан Антонов Кръстев
  4. ПСИХОЛОГ – Айлин-Маргарита Ружди Ахмет, Дарина Николаева Бучукова
  5. СЧЕТОВОДИТЕЛ – Атанас Стоянов Савов,                                                                                           Александра Александрова Викиева
  6. ЗАС – Невенка Станчева Стефанова
  7. ОБЩ РАБОТНИК – Туран Стефков Чападжиев
  8. ЧИСТАЧ – Саша Емилова Манчева,Любомир Веселинов Четелязов
  9. МЕД.СЕСТРА – Яница Янкова Зурнова

                                     УЧИТЕЛ ПО:

         1 ЧАС – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Емил Владимиров Тодоров

         2 ЧАС – ГЕОГРАФИЯ – Елиан Антонов Кръстев

         3 ЧАС – МАТЕМАТИКА – Франческа Костадинова Караманова

Венци за 24-ти май

Днес, с пролетно и слънчево настроение, учениците от VIa и VIIa класове направиха венци за посрещането на най-светлия български празник- 24 май,                   Деня на славянската писменост

 

Съобщение за неучебни дни през месец май

Във връзка със Заповед №РД-09-1708/29.08.2018г. на Министъра на образованието и науката 21.05.2019г. /вторник/ и 23.05.2019г./четвъртък/ са неучебни дни поради ДЗИ.

Във връзка със Заповед №РД-09-1180/25.04.2019г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с указ №53/22.03.2019г., издаден от Президента на РБългария за провеждане на избори за членове на Европейския парламент, 27.05.2019г./понеделник/ е неучебен ден. Учебните занятия продължават на 28.05.2019г. /вторник/ по установения график.