Спортен празник

Дата на провеждане:31.10.2019г.

Място на провеждане:ОУ,,Захари Стоянов“,гр.Пловдив

Начало на състезанията-10ч.

Участници в спортния празник-ученици от I-VII клас и учители;организатори – учители по физическо възпитание и спорт.

Край на спортния празник:12ч.