Съобщение!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.
Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

Бъдете здрави!

Съощение!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, Ви съобщаваме, че родителската среща за бъдещите първокласници на 19.03.2020 г. се отменя!

Информация от РЦПППО – Пловдив, с оглед предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП

Уважаеми родители,

Във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности:

1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение.
2.Консултиране на родителите относно възможностите за оказване на допълнителна подкрепа на деца със специални потребности в условията на карантина
3. Предоставяне на възможност на родители, деца и педагози до виртуална среда, с разработени от РЦПППО – Пловдив индивидуални работни листове, както и работа във виртуална класна стая, ползване на образователни ресурси (изброени по-долу)
4.Индивидуализирана подкрепа според технологичните възможности и ресурси на семействата.
5.Ежедневни оперативки на педагогическия персонал, чрез конферентна връзка в онлайн платформа.
6.Ежедневна отчетност на дейностите по оказване на допълнителна подкрепа.

Горещ телефон за връзка: 0878138201

Примерни онлайн ресурси:

https://bg.khanacademy.org/

http://elasnas.bg/page/software

http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

https://priobshti.se/c…/za-specialisti/terapevtichni-resursi

http://www.prosveta.bg/demo-gradini

https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/

Начало

https://www.manicheta.com/moi_igri.htm

http://bg.igames9.com/detskie/

https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType…

https://welcome-idea.eu/…

https://www.sopbg.org/learn…

http://uchabulgarski.bg/

www.facebook.com -/Приобщаващо образование

Помощни материали – обмен и взаимопомощ

Съобщение

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

Съобщение
Уважаеми ученици, от 16.03.2020 г. учебните занятия в ОУ „Захари Стоянов“ продължават чрез дистанционно онлайн обучение на всички ученици от първи до седми клас.
Учебният ден започва в 09.00 ч. и продължава до приключване на учебния ден по седмично разписание
Всички ученици е необходимо да бъдат пред електронните си устройства за начало на учебния ден в 09.00 ч.
Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание за втори срок, както следва:
1-ви час –  9.00-9.30ч.
2-ри час –  9.40-10.10ч.
3-ти час – 10.20 – 10.50ч.
4-ти час – 11.00 – 11.30ч.
5-ти час – 11.40 – 12.10ч.
6-ти час – 12.20 – 12.50ч.
7-ми час – 13.00 – 13.30ч.

 

 

Уважаеми ученици и родители, от днес платформата на уча се е безплатна!

На www.ucha.se има 15 000+ видео урока и упражнения по всички предмети от 1. до 12. клас! Уроците са изгледани 51 000 000+ пъти от 600 000+ регистрирани български ученици, учители, родит…
About this website

 

UCHA.SE
На www.ucha.se има 15 000+ видео урока и упражнения по всички предмети от 1. до 12. клас! Уроците са изгледани 51 000 000+ пъти от 600 000+ регистрирани български ученици, учители, родит…

График видеоуроци с учител за ученици в 7 клас на издателство “Просвета” по БЕЛ и математика.

PROSVETA.BG
График видеоуроци с учител „УЧИМ ОНЛ@ЙН С УЧИТЕЛ” – В ПОМОЩ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ График на излъчване на видеоуроците Тук…

 

 

Издателска група „Просвета”

Информираме ви, че Издателска група „Просвета” предоставя от днес свободен достъп до пълните електронни варианти на своите учебници по всички предмети от 1. до 10. клас.

PROSVETA.BG
Безплатни електронно четими варианти на учебниците За да използвате безплатно електронно четимите учебници от 1. до 7. клас…

 

За дистанционните форми на обучение издателство Бит и техника предоставя за учениците от 1. до 7. клас безплатен достъп до пълните електронни варианти на учебниците и тетрадките с всички мултимедийни приложения.

 

Свободен достъп до електронните ресурси на издателство КЛЕТ България. Тук са всички електронни учебници на издателството!

Безплатно и онлайн — въпреки принудителната ваканция учителите ще продължат работа със своите ученици ✅Издателство „КЛЕТ България&ldqu…

 

KLETT.BG
Безплатно и онлайн — въпреки принудителната ваканция учителите ще продължат работа със своите ученици ✅Издателство „КЛЕТ България&ldqu…

 

 

Съобщение!

Със заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. на г-н Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването са преустановени учебните занятия на територията на Република България до 29.03.2020 г.

ОУ „Захари Стоянов“ ще осъществява дистанционна форма на обучение.

Достъпът на родители и други външни лица в училище е забранен!

Съобщение!

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че във връзка с висока заболеваемост от остри респираторни заболявания на територията на област Пловдив, директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание с изх. №06-22/10.03.2020 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за удължаване срока на преустановените учебни занятия във всички училища на територията на област Пловдив до 13.03.2020 г. включително.

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 16.03.2020г.

 

Съобщение!

Поради обявената грипна ваканция, се преустановяват учебните занятия за периода 06.03.2020г. – 11.03.2020г. включително. Отменят се всички училищни мероприятия, състезания и олимпиади за посочения период. Учениците ще бъдат на училище на 12.03.2020г. /четвъртък/.

От ръководството

142 г. от Освобождението на България

Утре, всички българи ще отбележим 142-рата годишнина от Освобождението и ще се преклоним пред саможертвата на хилядите герои, дали живота си за нашата свобода!
В тези трудни дни на нашето съвремие,
учениците от ОУ “Захари Стоянов”, показаха силата на българския дух, която ни обединява и ни помага да работим заедно за по-доброто бъдеще на нашата Родина!

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
Днес всеки наш ученик беше посрещат от Баба Марта и нейните помощници от 4б клас-Пижо и Пенда. Всяко дете получи мартеничка, изработена с много любов от нашите ученици!