Безопастност на движението по пътищата

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ представя тематични визуализационни материали, с акцент върху основните аспекти от безопасното поведение на пътя.