Съобщение за родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители на бъдещите първокласници!
На 03.06.2020г., според График на дейностите за 2020 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, ще бъдат обявени резултатите от първо класиране.
Краен срок за записване – 09.06.2020 г.
Необходимите документи за записване в първи клас са поставени на информационно табло на входа на училището.