Родителските срещи

 

                Уважаеми родители,
Родителските срещи ще се проведат както следва:
За първи клас – на 02.09.2020 г. от 18.00 ч.
За пети клас – на 03.09.2020 г. от 18.00 ч.