Съобщение!
Уважаеми ученици и родители,
От 24.11.2020г. до 04.12.2020г. вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия за 5.а; 5.б; 6.а; 6.б и 7.а класове.
Учебните занятия продължават от разстояние в електронна среда по следния график:
1 час 7:50 – 8:20
малка почивка 20 мин.
2 час 8:40 – 9:10
малка почивка 20 мин.
3 час 9:30 – 10:00
Голяма почивка 40 мин.
4 час 10:40 – 11:10
малка почивка 20 мин.
5 час 11:30 – 12:00
малка почивка 20 мин.
6 час 12:20 – 12:50
малка почивка 20 мин.
7 час 13:10 – 13:40