Заповед ОРЕС за периода 04.01.2021г. – 31.01.21г.

 

Съобщение:
От 04.01.2021г. /понеделник/, се възстановяват присъствените учебни занятия в ОУ „Захари Стоянов“, гр. Пловдив за учениците от начален етап – I до IV клас, по утвърдените седмично разписание и дневен режим.
В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. /включително/, ще се осъществява обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за учениците от прогимназиален етап – V до VII клас. Класните ръководители ще уведомят учениците и родителите за графика на часовете в ОРЕС.