Състезание ,, Аз и числата“

                                     На 21.01.2021г. се проведе състезанието по математика към                                                СБНУ – ,,Аз и числата“. Участваха голяма `част от                                                                                         от начален етап.

Състезание ,, Аз, природата и светът“

 

На 06.01.2021г. се проведе състезанието към СБНУ ,, Аз, природата и светът“ . Участваха ученици от всички паралелки в начален етап.