Състезание ,, Аз и числата“

                                     На 21.01.2021г. се проведе състезанието по математика към                                                СБНУ – ,,Аз и числата“. Участваха голяма `част от                                                                                         от начален етап.