За дните 27 и 28 май 2021 година, часовете се провеждат по следния график:

1ч. 8.00 – 8.30

2ч. 8.35 – 9.05

3ч. 9.10 – 9.35

4ч. 11.10 – 11.40

5ч. 11.45 – 12.15

6ч. 12.20 – 12.50

7ч. 12.55 – 13.25

Външно оценяване на IV от 10.00 ч. – 11.00 ч. 

Съобщение:
Уважаеми родители на бъдещите първокласници през учебната 2021/2022 година,
заповядайте на родителска среща на 11.05.2021 г. /вторник/ от 18.00 ч. в двора на училището!