Съобщение:
Уважаеми родители на бъдещите първокласници през учебната 2021/2022 година,
заповядайте на родителска среща на 11.05.2021 г. /вторник/ от 18.00 ч. в двора на училището!