Уважаеми родители,
във връзка със заповед №РД-01-211/16.02.2022г. на д-р Сийка Димчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив и с решение на Областен оперативен щаб от 16.02.2022 г., Ви информирам че от 21.02.2022 г. се възстановява присъствения учебен процес за всички ученици от I до VII клас с изключение на карантинираната паралелка.