С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители и ученици,
На 11.12.2022 г. (неделя) от 9:30 часа ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по математика за учениците IV, V, VI и VII клас.
Учениците заемат местата си в кабинета, в който са разпределени, не по-късно от 9:15ч.
Участниците в олимпиадата да носят със себе си чертожни инструменти, молив,
гумичка, химикал.
Родителите/настойниците на желаещите да участват ученици попълват декларация по образец на МОН за информирано съгласие. Декларациите се раздават от учителите по математика и се попълват от родителите/настойниците до 05.12.2022 г.(понеделник).
Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.
Пожелаваме на всички участници успех!

Декларация информ. съгласие олимпиада