Всяка последна сряда от Февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“.Той символизира неприемането на тормоза и насилието в училище.
„НЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ“! казаха и учениците от ОУ „Захари Стоянов“ със свои авторски послания. Учениците от начален етап бяха запознати със същността на „Денят на розовата фланелка” от представители на ученическия съвет от прогимназиален етап, като заедно обсъдиха актуални въпроси по темата, и заедно предадоха най-важното послание –„Бъди приятел, а не насилник”.