Съобщение!
Уважаеми ученици и родители,
От 24.11.2020г. до 04.12.2020г. вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия за 5.а; 5.б; 6.а; 6.б и 7.а класове.
Учебните занятия продължават от разстояние в електронна среда по следния график:
1 час 7:50 – 8:20
малка почивка 20 мин.
2 час 8:40 – 9:10
малка почивка 20 мин.
3 час 9:30 – 10:00
Голяма почивка 40 мин.
4 час 10:40 – 11:10
малка почивка 20 мин.
5 час 11:30 – 12:00
малка почивка 20 мин.
6 час 12:20 – 12:50
малка почивка 20 мин.
7 час 13:10 – 13:40

 

Съобщение, относно организацията и обезпечаването на учебния процес за периода от 23.11.2020 г. до 23.12.2020г.
Уважаеми родители,
1. Учениците от начален етап /1-4 клас/ се обучават присъствено без промени в учебното разписание на часовете и почивките между тях.
2. За учениците от прогимназиален етап /5-7 клас/, обучението е организирано по график за редуване на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ с присъствено обучение. Графикът е в прикачения файл.
При обучение от разстояние в електронна среда, се използват средствата на информационните и комуникационните технологии. В ОРЕС времетраенето на учебните часове е 30 мин. По-дълги са почивки между часовете: малките почивки са с продължителност 20 мин., а голямата почивка е 40 мин.
 От ръководството

 

 Заповед за носене на лични предпазни средства, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на  COVID-19 с цел осигуряване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата

 

Съобщение!

Уважаеми ученици и родители,
От 11.11.2020г. до 22.11.2020г. вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия за 6.а; 6.б и 7.а класове.
Учебните занятия продължават от разстояние в електронна среда по следния график:
1 час 7:50 – 8:20
малка почивка 20 мин.
2 час 8:40 – 9:10
малка почивка 20 мин.
3 час 9:30 – 10:00
Голяма почивка 40 мин.
4 час 10:40 – 11:10
малка почивка 20 мин.
5 час 11:30 – 12:00
малка почивка 20 мин.
6 час 12:20 – 12:50
малка почивка 20 мин.
7 час 13:10 – 13:40

Програма за провеждане на есенен спортен празник в ОУ «Захари Стоянов» – Пловдив

 

                                                                                                                                        Дата на провеждане: 16.10.2020 г.

 Място на провеждане: спортна площадка

 Начало: 9.30 часа

 Участници в спортния празник- ученици от I – VII клас ;

Дейности и мероприятия:

 1. I „а”клас и I „б”клас – начало 10.00ч.
  • Щафетни и подвижни игри
 1. II „а” клас – начало 11.00ч.
  • Щафетни и подвижни игри
 1. III„а” клас – начало 09.30ч.
  • Народна топка
  • Теглене на въже
  • Щафетни игри
 1. IV„а” клас – начало 10.30ч.
  • Народна топка
  • Теглене на въже

      5. V„а” клас и  V„б” клас – начало 11.30ч.

  • Народна топка
  • Теглене на въже
 1. VI„а” клас и  VI„б” клас – начало 12.15ч.
  • Народна топка
  • Теглене на въже
 1. VII„а” клас – начало 13.00ч.
  • Футбол – VI„а” клас срещу VI„б” клас
  • Теглене на въже